Privacybeleid

 • Quaze Design : Quaze Design is een onderdeel van Quaze, gevestigd te Almere onder KvK nr. 82466351. 
 • Klant: degene met wie Quaze Design een overeenkomst is aangegaan.
 • Partijen: Quaze Design en klant samen.
 • Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

Quaze Design hecht groot belang aan de privacy van klanten en betracht daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Quaze Design verwerkt data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Quaze Design verwerkt persoonsgegevens en maakt op de website gebruik van cookies. In deze privacyverklaring informeert Quaze Design klanten en bezoekers over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe privacy rechten kunnen worden  uitgeoefend en overige informatie die van belang kunnen zijn.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten (inclusief die via de website) van Quaze Design en geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

Quaze Design, gevestigd aan de Pasolinistraat 52 te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals aangegeven in het privacybeleid.

Contactgegevens:

Quaze Design

Pasolinistraat 52

1325 SL Almere

info@quaze.nl

+31 (0) 6 5207 3090

Voor het afsluiten van contracten en het afhandelen van de facturatie zal Quaze Design een klantbestand aanmaken waarin persoonlijke gegevens van de klant zullen worden opgeslagen. Afhankelijk van de dienst die een klant afneemt bij Quaze Design, zal Quaze Design de volgende gegevens vastleggen in het klantbestand:

 • Bedrijfsnaam
 • Bedrijfsvorm
 • Contactpersoon
 • Adres
 • Postcode
 • (Woon)Plaats
 • Land
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • KVK-nummer
 • BTW-nummer
 • Quaze Design klantnummer
 • Rekeningnummer

 

Bovenstaande gegevens blijven tot 6 maanden na opzegging van het contract en/of afleveren van het product bewaard bij Quaze. Conform de fiscale bewaarplicht zullen enkele gegevens van de klant tevens 7 jaar binnen de administratie van Quaze Design bewaard blijven.

Via een contact- en offerteformulier kunnen klanten vragen stellen en een verzoek doen voor offertes aan Quaze Design.

 

Contactformulier:

Quaze Design verzoekt geïnteresseerden om middels het contactformulier de volgende gegevens:

 • Bedrijfsnaam
 • Contactpersoon (voornaam/achternaam)
 • E-mail adres
 • Telefoonnummer

 

Deze gegevens gebruikt Quaze Design uitsluitend om contact te leggen met de klant en vragen te beantwoorden. Deze gegevens zullen 3 maanden na het laatste contact verwijderd worden. Hierna zal Quaze Design geen verdere acquisities doen.

 

Offerteformulieren:

Om een goed inschatting te kunnen maken voor een offerte, verzoekt Quaze Design klanten middels het offerteformulier de volgende gegevens:

 • Bedrijfsnaam
 • Contactpersoon (voornaam/achternaam)
 • Adres
 • Postcode
 • (woon)plaats
 • Land
 • E-mail adres
 • Telefoonnummer
 • (Huidige) domeinnaam

Indien de klant akkoord gaat met een offerte en er een overeenkomst/contract wordt getekend, zal de offerte worden toegevoegd aan het klantbestand ter referentie.

In het geval er geen overeenkomst voorkomt uit de offerte, zal Quaze Design de gegevens 6 maanden na het laatste contact verwijderen. Hierna zal Quaze Design geen verdere acquisities doen.

Quaze Design zal haar klanten nooit ongevraagd reclame sturen.

Klanten kunnen zich via de website van Quaze Design aanmelden voor een nieuwsbrief die met enige regelmaat verstuurd zal worden. Via de nieuwsbrief zal Quaze haar klanten en geïnteresseerden op de hoogte houden van actualiteiten binnen Quaze Design. Iedere e-mail bevat een afmeldlink, zodat de geadresseerde zich te allen tijde af kan melden.

Klanten en geïnteresseerden kunnen zich tevens aanmelden op de social media kanalen van Quaze Design. Volgers kunnen zich hier ook te allen tijden afmelden.

Quaze Design maakt in sommige gevallen gebruik van zorgvuldig geselecteerde partners en leveranciers. Denk hierbij aan:

 • Stichting Domeinregistratie Nederland
 • Boekhouder van Quaze Design
 • Incassobureau in geval van onbetaalde facturen
 • Onderaannemers waaraan Quaze Design (een deel van de) werkzaamheden aan kan uitbesteden

 

Quaze Design heeft duidelijke afspraken met partners over het privacy beleid en hoe daarmee om te gaan. Partners van Quaze Design worden geacht zich aan de richtlijnen te houden.

Bij het aangaan van een overeenkomst/contract met Quaze Design, gaat de klant akkoord dat Quaze Design daar waar nodig persoonsgegevens zal delen met partners en leveranciers. Persoonsgegevens zullen door Quaze Design nooit gedeeld worden voor enige vorm van reclame.

Met uitzondering van partners waarvoor Quaze Design het nodig acht om gegevens van de klant mee te delen, zal Quaze Design onder geen beding persoonsgegevens met bedrijven of instellingen delen, behalve wanneer dit de wettelijke plicht van Quaze Design is (denk hierbij aan het opvragen van gegevens door de politie bij vermoedens van een misdrijf).

De website van Quaze Design maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door de browser op uw harde schijf van de computer, mobiele telefoon, smart watch of tablet wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van de website, maar ook cookies waarvan bezoekers niet direct het effect zien zijn zeer belangrijk. Dankzij de (anonieme) input van bezoekers kunnen we het gebruik van de website verbeteren en deze nog gebruiksvriendelijker maken.

Voor het gebruik van bepaalde cookies is uw toestemming vereist. Dit doet Quaze Design middels van een zogenaamde cookiebanner.

De website van Quaze Design gebruikt de volgende type cookies:

 • Functionele cookies
 • Geanonimiseerde cookies
 • Analytische cookies
 • Eigen tracking cookies
 • Site verbetering cookies

Voor uitgebreide informatie over het gebruik van cookies, kunnen website bezoekers het cookiebeleid van Quaze Design raadplegen. Dit cookiebeleid is beschikbaar op het openbare gedeelde van de website.

De website van Quaze Design maakt gebruik van Google Analytics-cookies. Hiermee verwerkt Quaze Design de persoonsgegevens van websitebezoeker. Quaze Design heeft ervoor gezorgd dat dit op een verantwoorde manier gebeurt. Hierbij houdt Quaze Design  zich aan de Handleiding “privacy vriendelijk instellen van Google Analytics” van de Autoriteit Persoonsgegevens (versie Augustus 2018). Deze richtlijn stelt dat het Quaze Design is toegestaan Google Analytics-cookies te plaatsen op basis van artikel 6, onder F van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (noodzaak ter behartiging van ons gerechtvaardigd belang). De richtlijn schrijft Quaze Design voor dat zij maatregelen moeten treffen om ervoor te zorgen dat bezoekers recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer niet prevaleert boven ons gerechtvaardigd belang.

Quaze Design heeft de implicaties voor de privacy van websitebezoekers beperkt door:

 • een bewerkersovereenkomst met Google af te sluiten.
 • Google niet het volledige IP-adres te laten verwerken (Anonymize IP).
 • ‘gegevens delen met Google’ uit te zetten.
 • ‘gegevens delen met Google voor advertentiedoeleinden’ uit te zetten.
 • de functie in Google Analytics voor User ID’s uit te schakelen.
 • Websitegebruikers te informeren over het gebruik van Google Analytics en een opt-in aan te bieden.

De beveiliging van persoonsgegevens is voor Quaze Design van groot belang. Aangezien Quaze Design een kleine onderneming is (eenmanszaak) kan zij garanderen dat uw persoonlijke gegevens uitsluitend beschikbaar zijn voor noodzakelijke personen.

De beveiliging voor het opslaan van papieren documenten en digitale documenten is van hoog niveau en is prioriteit voor Quaze Design.

 • Quaze Design is gerechtigd het privacy beleid te wijzigen of aan te vullen indien diensten wijzigen of de wet dit vereist.
 • Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 • Grote inhoudelijke wijzigingen zal Quaze Design zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

Indien Quaze Design persoonsgegevens van de klant verwerkt, heeft de klant de volgende rechten:

 • het recht op inzage in het klantbestand
 • het recht op rectificatie van persoonsgegevens
 • het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens
 • het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

 

De klant kan deze rechten uitoefenen door een verzoek daartoe te sturen aan de directie van Quaze Design. Quaze Design verzoekt om legitimatie om dergelijke verzoeken in behandeling te nemen, om misbruik en persoonsverwarring te voorkomen.

Indien de klant een klacht heeft hoe Quaze Design persoonsgegevens verwerkt, is dit altijd bespreekbaar met de directie. Quaze Design zal

Contactgegevens:

Quaze Design

Pasolinistraat 52

1325 SL Almere

info@quaze.nl

+31 (0) 6 5207 3090

Mochten partijen er alsnog niet uitkomen samen, dan heeft de klant op grond van de privacywetgeving altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Opgesteld op 12 Februari 2021